vanoverbeeke

Prof.dr. J. van Overbeeke

neurochirurg

Aandachtsgebieden

Schedelbasischirurgie, vasculaire neurochirurgie

Contact

T 043 - 387 5001

Curriculum Vitae

Prof Dr J.J.van Overbeeke volgde  in de jaren ‘70 de opleiding tot arts  aan de universiteit van Utrecht.  Van 1980 tot 1982 volgde hij een opleiding tot anesthesioloog  op het academisch ziekenhuis te Utrecht, hij wisselde van specialisatie en begon de opleiding tot neurochirurg in hetzelfde ziekenhuis . Hij voltooide de opleiding tot neurochirurg in 1988 en ging daarna in 1989 een speciale  opleiding in de vasculaire neurochirurgie volgen in het Henri Ford ziekenhuis in Detroit ( USA).

In 1990 kwam hij terug en werd staflid in de vakgroep neurochirurgie in het academisch ziekenhuis in Utrecht.  Hij promoveerde aan de universiteit van Utrecht in 1991 op de ontwikkeling van de bloedvaten aan de basis van de hersenen.  Naast de vasculaire chirurgie ,  specialiseerde zich in de schedelbasischirurgie en  volgde diverse trainingen in de schedelbasischirurgie in Los Angeles en Hannover  en werd medeoprichter van de Nederlandse Werkgroep voor  Schedelbasischirurgie.

In 1992 werd hij universitair hoofddocent in het Amsterdam Medisch Centrum  (AMC)  waar hij de interesse in  de schedelbasischirurgie verder ontwikkelde.

In 1994 werd hij hoogleraar en hoofd van het neurochirurgisch centrum in Nijmegen.

In 2000 voegde hij zich in de maatschap neurochirurgen  aan het St Elisabeth ziekenhuis te Tilburg en werd lid van de Gamma Knife werkgroep. In deze groep lag zijn interesse in de schedelbasischirurgie en de behandeling van schedelbasistumoren met de Gamma Knife.

In 2008 werd hij opnieuw hoogleraar , nu aan de universiteit van Maastricht  en tevens hoofd van het Neurochirurgisch Centrum Limburg. Zijn focus binnen dit centrum ligt in de verdere ontwikkeling van de neurochirurgie in geheel Limburg en het oostelijke deel van Brabant in het algemeen en van de schedelbasischirurgie met nauwe samenwerking met de collega’s van de afdeling KNO en onderzoek naar de moleculaire biologie van schedelbasis tumoren  in het laboratorium in het bijzonder. Hij is met betrekking tot schedelbasistumoren lid van de Gamma Knife werkgroep  in het St Elisabeth ziekenhuis in Tilburg.

Hij kreeg een  invited professorship  in Porto ( 1993) , Washington (DC (1998) , Singapore ( 1992) en Seattle (2006).